• FlowVision ile ABAQUS herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymaksızın doğrudan bağlanabilirler (MpCCI gibi).
  • SGGR teknolojisi (aşağıya bakınız) ile FEA ve FlowVision eşit hale getirilir.
  • Herhangi bir data kaybı olmadan iki yönlü gerçek zamanlı FSI.